• Lập Trình Gia Công 4-5 Truc, Lựa chọn phần mềm nào ?

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018
  A- A+
  Lập trình Gia Công 4-5 Trục 
  Hiện nay việc trong giới gia công sản phẩm trên máy CNC , thì việc cạnh tranh khốc liệt và đặc biệt là yêu cầu tạo ra cho được các sản phẩm với độ chính xác cao thì việc gia công trên máy 4 và 5 trục là hết sức cần thiết .
  Vấn đề đặt ra là lựa chọn phần mềm nào cho lập trình các máy 4,5 trục ? Và xu hướng thế nào cho hợp lý ? Lựa chọn phần mềm nào ?
  Gần như các phần mềm thông dụng hiện nay như NX , Creo ... đều hỗ trợ được cho các máy nhiều trục , tuy nhiên nói về mức giá là khá cao , và tại việt nam nổi trội vẫn là 2 phần mềm Mastercam và PowerMill , sở dĩ người ta lại chọn 2 phần mềm tầm trung này là do tính kế thừa và giá trình .

  • PowerMill : Được sử dụng nhiều trong máy gỗ hơn , điểm thuận lợi là có tích hợp sẵn bộ Post cho các máy 4 và 5 trục , tuy nhiên việc vẽ chi tiết thì không tích hợp mà chủ yếu phải tự vẽ chi tiết bằng phần mềm khác , hoặc bằng quét mẫu ...
  • Mastercam : Được sử dụng rộng rãi cho ngành kim loại hơn , điểm thuận lợi của Mastercam là tích hợp cả phần dựng hình đầy đủ , dễ dàng mô hình hóa sản phẩm ngay trong môi trường của nó , xây dựng bản vẽ và in ấn , điểm hạn chế là bộ Post 4-5( Biên dịch) không tích hợp sẵn đi cùng mà phải mua riêng . Tuy nhiên hiện nay các phiên bản 2018 đã đi kèm các bộ biên dịch này .