• Thực Hành Sữa Chữa Máy Công Cụ | Sách hay miễn phí

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018
  A- A+
  Thực Hành Sữa Chữa Máy Công Cụ Tập 2
  Tác Giả: Tăng Xuân Thu - Tô Quốc Hải
  Định dạnh: PĐF - 213 Trang


          Giáo trình Thực Hành Sữa Chữa Máy Công Cụ tập 2, được viết tiếp theo giáo trình Thực Hành Sữa Chữa Máy Công Cụ tập 1 mà chúng tôi đã giới thiệu đến cộng đồng.
  Giáo trình Thực Hành Sữa Chữa Máy Công Cụ tập 2 gồm có 2 phần:  PHẦN II
  • Chương 1: THÁO LẮP CƠ BẢN VÀ CƠ CÁU ĐIỂN HÌNH
  • Chương 2: THÁO LẮP ĐIỀU CHỈNH MÁY KHOAN K125
  • Chương 3: THÁO LẮP ĐIỀU CHỈNH MÁY TIỆN
  • Chương 4: THÁO LẮP ĐIỀU CHỈNH MÁY PHAY
  • Chương 5: KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH MÁY
  • Chương 6: BÔI TRƠN VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
  PHẦN III
  • Chương 1: VẬN HÀNH MÁY TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC
  • Chương 2: CÁC BÀI TẬP LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH MÁY
         Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài viết