• Giáo Trinh Kỹ Thuật Đo Lường Và Dung Sai Lắp Ghép

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018
  A- A+

  Giáo Trinh Kỹ Thuật Đo Lường Và Dung Sai Lắp Ghép 
  Tác giả: Trần Minh Mạnh - Nguyễn Xuân Linh - Ngô Văn Phương
  Định dạng: PDF - 205 Trang

           Nội dung giáo trình " Giáo Trinh Kỹ Thuật Đo Lường Và Dung Sai Lắp Ghép " nghiên cứu về độ chính xác và việc lắp ghép các chi tiết máy, đồng thời giới thiệu kết cấu các dụng cụ và những phương pháp đo lường dùng để kiểm tra các chi tiết máy. Mục đích của môn học nhằm giúp học sinh hiểu được các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép, các sử dụng hệ thống TCVN trong lĩnh vực cơ khí, kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường thông dụng... để ứng dụng trong lĩnh vựa thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, sữa chữa máy. Cụ thể là hiểu được những khái niệm cơ bản về dung sai, thành thạo cách tính dung sai, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo thông thường như thước cặp, panme...  Nội dung học bao gồm 3 chương:
  • Chương 1: Kỹ thuật đo lường
  • Chương 2: Những khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
  • Chương 3: Dung sai lắp ghép của các mối ghép thông dụng
         Giáo Trinh Kỹ Thuật Đo Lường Và Dung Sai Lắp Ghép cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho những người làm công việc thiết kế chế tạo máy.
  Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài biết 

  Link tải về tài liệu: Tại Đây