• Kỹ Thuật Sữa Chữa Máy Công Cụ | Sách Hay Chia Sẻ Miễn Phí

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018
  A- A+
  Kỹ Thuật Sữa Chữa Máy Công Cụ
  Tác Giả: Lưu Văn Nhang
  Định dạng: PDF / 322 Trang

         Thực tế cho thấy cùng một công việc sữa chữa, tại các cơ sở khác nhau chúng được thực hiện theo các quy trình công nghệ rất khác nhau. Do vậy, nhu cầu tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa các công việc sữa chữa sẽ cho phép tránh được các phương pháp sữa chữa lạc hậu, kém hiệu quả. Việc đào tạo thợ sữa chữa máy theo một chương trình thống nhất sẽ giúp cho công nghệ sữa chữa ngày càng hoàn thiện hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả của các máy cắt gọn trong quá trình sản xuất.


        Sữa chữa máy là một lĩnh vực rất phức tạp, cuốn sách này đi sâu về các công việc có liên quan đến lĩnh vực gia công phục hồi cơ khí. Trong quá trình sửa chữa, để có thể chuẩn đoán phát triển nhanh các hỏng hóc, quyết định nhanh và chính xác các nội dung cần sửa chữa, người thợ sửa chữa máy phải được trang bị một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật sửa chữa hệ thống điều khiển cơ, điện và thủy lực. Vì vậy trong cuốn sách này chúng tôi đưa thêm vào một số nội dung hướng dẫn cho người đọc các phương pháp đơn giản nhằm loại trừ các sai hỏng và sự cố hệ thống điều khiển cơ khí cũng như thủy lực gây ra khi chuẩn đoán.
  Để đáp ứng sự phát triển nhanh của kỹ thuật gia công trên các máy điều khiển số ( CNC), chúng tôi cũng đưa thêm vào một nội dung mới là điều chỉnh và sửa chữa các máy CNC


      Tài liệu bao gồm 9 chương như sau:
  Chương 1 : Tổng quan về công nghệ sữa chữa máy công cụ
  Chương 2 : Các việc cần làm trước khi sữa chữa máy công cụ
  Chương 3 : Kiểm tra trong phục vụ kỹ thuật và sữa chữa máy công cụ
  Chương 4 : Đồ ga và trang bị công nghệ để phục vụ kỹ thuật và sữa chữa máy
  Chương 5 : Sữa chữa các chi tiết và cụm chi tiết riêng lẽ của máy
  Chương 6 : Sữa chữa các chi tiết của hệ thống điều khiển cơ khí và hệ thống thủy lực
  Chương 7 : Sữa chữa băng máy, bàn dao , bàn máy, ban trượt
  Chương 8 : Phục vụ kỹ thuật và sữa chữa máy CNC
  Chương 9 : Lắp ráp máy sau sữa chữa
  Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài biết .