• LẬP TRÌNH CNC - KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CNC TIÊN & PHAY/ sách hay chia sẻ miễn phí

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018
  A- A+
  Lập Trình CNC - Phần I: Kỹ Thuật Lập Trình CNC Tiện & Phay
  Tác Giả: Hàng Hữu Chung _ Huỳnh Văn Quang
  Định Dạng: PDF/ 117 Trang

        KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CNC TIÊN & PHAY là Quyển 1 trong bộ sách " Kỹ thuật lập trình CNC" gồm 3 quyển : Quyển 1: Tiện và Phay CNC, Quyển 2: Lập trình cho máy cắt dây CNC, Quyển 3: Kỹ thuật lập trình CNC nâng cao, do các tác giả sưu tầm và biên soạn làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các hệ Cao đẳng, Trung cấp và Công nhân, trường Đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh theo nội dung chương trình môn học "Công Nghệ gia công CNC".  Tài liệu gồm 6 chương:
  Chương I: Giới thiệu chung.
  Chương II: Cơ sở lập trình phay NC.
  Chương III: Các chu trình.
  Chương IV: Tiện CNC - Giới thiệu chung.
  Chương V: Kỹ thuật lập trình tiện CNC.
  Chương IV: Các chu trình tiện.


  Link tải về tài liệu: Tại Đây