• Giáo Trình Công Nghệ Hàn/chia sẻ miễn phí

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018
  A- A+
  Giáo Trình Công Nghệ Hàn
  Tác giả: TS.Nguyễn Thúc Hà - TS.Bùi Văn Hạnh - Th.S Võ Văn Phong
  Định Dạng PDF : 245 trang
        Giáo trình CÔNG NGHỆ HÀN được biên soạn theo đề cương do vụ THVN - DN, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ logic chặt chẽ.


         Nội dung của giáo trình được biên soạn với dung lượng 90 tiết, gồm :
  Chương 1: Khái niệm chung về hàn
  Chương 2: Hàn hồ quang tay
  Chương 3: Hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ
  Chương 4: Hàn điện tiếp xúc
  Chương 5: Hàn khí
  Chương 6: Cắt kim loại và hợp kim
  Chương 7: Ứng suất và biến dạng hàn
  Chương 8: Khuyết tật hàn và các phương pháp kiểm tra
  Chương 9: Kỹ thuật an toàn về hàn trong sản xuất

        Giáo trình được biên soạn cho đối tượng là Học sinh THCN, công nhân lành nghề bậc 3/7 và nó cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật cũng như Kỹ thuật viên đang làm việc tại các cơ sở kinh tế nhiều lĩnh vực khác nhau.


  Link tải về tài liệu: Tại Đây