• Tài Liệu Thiết Kế khuôn Solidworks

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018
  A- A+
  Tài Liệu Thiết Kế khuôn Solidworks
  Định Dạng PDF- 82 Trang 
  Thiết kế khuôn với Soldiworks là một lĩnh vực thiết kế trong chuỗi CADCAMCNC , một khâu cực kỳ quan trong các xưởng hay công ty thiết kế , chế tạo . Tài liệu bên dưới đây chúng tôi chia sẽ cho cộng đồng là tài liệu hoàn toàn bằng tiếng việt , cực kỳ chi tiết và dễ sử dụng.


  Tài Liệu Thiết Kế khuôn Solidworks này Phù hợp cho tất cả các đối tượng mong muốn tìm hiểu về khuôn mẫu , ứng dụng Solidworks thiết kế khuôn hoàn chỉnh .Toàn bộ tài liệu được gói gọn trong 82 Trang, giới thiệu chi tiết và dễ hiểu , giúp bạn nhanh chóng nắm bắt và sử dụng Solidworks thiết kế khuôn .
  Bao gồm các phần như sau .

  • Chương 1 : Giới thiệu sản phẩm nhựa
  • Chương 2 : Tính toán thiết kế khuôn nhựa
  • Chương 3:  Ứng dụng Solidworks thiết kế chi tiết và khuôn hoàn chỉnh
  • Chương 4 : Ứng dụng mastercam lập trình gia công khuôn

  Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về hoàn toàn miễn phí .

    Link tải về hoàn toàn miễn phí : Tại đây