• Matlab & Simulaink Cho Kỹ Sư Điều Khiển Tự Động | Sách Hãy Miễn Phí

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019
  A- A+
  Matlab & Simulaink Cho Kỹ Sư Điều Khiển Tự Động
  Tác giả : Nguyễn Phùng Quang 

  Matlab & Simulaink Cho Kỹ Sư Điều Khiển Tự Động là cuốn sách hay dành cho cộng đồng anh em nghành Tự động hóa , sách được chia sẽ hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng theo đường link tải ở cuối bài viết .  Sách bao 3 phần chính , bao gồm các mục nội dung như sau .
  1. Cơ sở về Matlab
  2. Xuất nhập dữ liệu trên màn hình
  3. Control System Toolbox
  4. Optimization Toolbox 
  5. Signal Processing Toolebox 
  6. Cơ sở về Simulink
  7. Các hệ thống tuyến tính và phi tuyến
  8. Các hệ thống trích mẫu
  9. Phân tích và tổng hợp vòng điều chỉnh
  10. Thư viện mô hình máy điện quay
  11. Thư viện mô hình thiết bị biến đổi
  12. Thư viện mô hình phần cơ và ví dụ ứng dụng của Motion control Blocksset 


  Matlab & Simulaink Cho Kỹ Sư Điều Khiển Tự Động - Link tải sách ngay bên dưới đây , hãy click để tải về máy tính của mình .