• Tài Liệu Creo Hay Và Miễn Phí , Thiết kế và lập trình nâng cao với Creo

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018
  A- A+

  Hiện nay trên thị trường, các đầu sách liên quan đến lĩnh vực này thì nhiều nhưng chưa sát với chương trình khung và chưa thực tiễn với các máy CNC cụ thể tại xưởng CTM : máy phay CNC 635V Standard, máy pháy CNC 635V eco, máy Tiện CNC CTX 310, máy tiện CNC Kamioka vì mỗi máy có 1 hệ điều hành và cách liên kết khác nhau.


  THIẾT KẾ, LẬP TRÌNH GIA CÔNG VỚI CREO PARAMETRIC NÂNG CAO  (là giáo trình nâng cao và có tầm quan trọng trong ngành cắt gọt kim loại và các ngành tự động hóa. Toàn bộ gồm các chương như sau .

  • Chương 1: Tổng quan CAD/CAM/CNC 
  • Chương 2: Giới thiệu chung về phần mềm Pro/engineer. Chương 3: Các lệnh vẽ 2D 
  • Chương 4: Các lệnh vẽ 3D  
  • Chương 5: Bài tập thiết kế mẫu 
  • Chương 6: Mô phỏng gia công trên máy Phay 3 trục  Chương 7: Mô phỏng gia công trên máy Tiện  
  • Chương 8: Kết nối và điều khiển máy công cụ CNC

  Link tải về tài liệu : Tại Đây