• Sổ Tay Dung Sai Lắp Ghép | Ninh Đức Tốn

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018
  A- A+
  Sổ Tay Dung Sai Lắp Ghép | Ninh Đức Tốn
  Định dạng PDF- Link Miễn phí
  Sổ Tay Dung Sai Lắp Ghép là cuốn sách cực chi tiết và đầy đủ dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước , cuốn sách được tác giả biên tập một cách chi tiết bao gồm các phần sau đây.

  Chương 1 : Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
  Chương 2 : Dung sai hình dạng , vị trí và nhám bề mặt
  Chương 3 : Dung sai lắp ghép ổ lăn 
  Chương 4 : Dung sai lắp ghép them và then hoa
  Chương 5 : Dung sai kích thước góc và lắp ghép còn trơn
  Chương 6 : Dung sai lắp ghép ren 
  Chương 7 : Dung sai truyền động bánh răng
  Chương 8 : Dung sai lắp ghép của các chi tiết bằng vật liệu dẻo  


  Bên dưới đây là các hình ảnh liên quan đến tài liệu và link tải về ở cuối bài viết , bạn có thể tải về để tham khảo.
  Link tải về hoàn toàn miễn phí : Tại Đây