• An Toàn Lao Động Trong Sản Xuất Cơ Khí

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013
  A- A+

        Tài liệu sẽ liệt kê các nguy cơ nguy hiểm trong sản xuất cơ khí , đồng thời sẽ đề nghị những phương án phòng chống tai nạn , bảo đảm ổn định và an toàn trong sản xuất .Tài liệu dành cho giảng viên an toàn lao động, người làm công tác an toàn và người lao động làm việc trong các công việc liên quan.Các sinh viên , kỹ sư và những người liên quan trong sản xuất cơ khí . Tài liệu Được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Nâng cao Năng lực Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động (VIE/05/01/LUX) do Chính phủ Luxembourg tài trợ. 
       Toàn bộ tài liệu bao gồm 4 chương như sau.

  Chương 1 : Khái niệm về quá trình sản xuất cơ khí
  Chương 2 : Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất cơ khí
  Chương 3: An toàn , vệ sinh lao động trong chế tạo phôi
  Chương 4 : An toàn , vệ sinh lao động trong gia công cắt gọt

  Bạn đọc có thể tải về theo đường link : Tại đây